Jarosław Baranczenko

Prezes Zarządu

Gottfried Trunner

Wiceprezes Zarządu

Laurenz Trunner

Członek Zarządu

Mirco Cauz

Członek Zarządu

 

Katarzyna Proskień

Prokurent

 
 
 
 

 

zarzad